Door de Portugese overheid is enige jaren geleden voor het gedeelte van het stuwmeer waar Parque
do Alva in ligt, een Ruimtelijke Ordeningsplan gemaakt (Plano de Ordenamento da Albufeira das
Fronhas, POAF). Het plangebied beslaat, vanaf de dam, zo'n 5 kilometer van het meer en "Spa &
Wellness EcoResort Parque do Alva" valt hier integraal binnen.
Gedurende de periode dat dit R.O.-plan is opgesteld, hadden wij de gelegenheid om het
oorspronkelijke ontwerp van het Resort "Spa & Wellness EcoResort Parque do Alva" te heroverwegen
en zo nodig op punten te actualiseren en/of volgens de laatste trends aan te passen. Hierdoor hebben
enkele onderdelen in het centrale deel van het Resort een functiewijziging ondergaan en/of een andere
indeling gekregen. De kwaliteit van het Resort "Spa & Wellness EcoResort Parque do Alva" is hierdoor
nog verder verbeterd. Zo is het nu gekwalificeerd als een 5-sterren Wellness Resort met een capaciteit
van 210 bedden.
Nieuws